Astrakanen Läkarcentrum Idag är det den

linje
STARTSIDA

OM OSS
VÅR PERSONAL

ÖPPETTIDER
AVGIFTER
KONTAKTA OSS

PATIENTINFO
FaR Motionsrecept
VÅRA FILIALER
S�songsinfluensan VACCINATION

Astrakanen Emmaboda Astrakanen Emmaboda

Mina v�rdkontakter
FaR - FYSISKT AKTIVITET PÅ RECEPT

Varför fysisk aktivitet?
Regelbunden motion med fysisk aktivitet har en väl dokumenterad effekt vid olika sjukdomar - bland annat typ 2-diabetes, vissa cancerformer, benskörhet, högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, artros och depression.
Du kan läsa mer på 1177:

www.1177.se/Kalmar-lan/Tema/Halsa/

Vad är FaR - Fysisk aktivitet på recept?
Fysisk aktivitet ordineras på samma sätt som läkemedel. Det kan ordineras både i förebyggande och behandlande syfte av sjuksköterskor och läkare. Till ståd för ordination finns FYSS, som beskriver ett trettiotal sjukdomstillstånd, där fysisk aktivitet har dokumenterad effekt.

Ta med ditt recept till en receptmottagare
Om du fått ett recept på fysisk aktivitet bokar du ett besök hos någon av våra receptmottagare. Hos receptmottagaren får du stöd och råd om lämpliga aktiviteter för just dig och din diagnos. Det kan vara aktiviteter som du gör på egen hand eller i grupp.
Fysisk aktivitet

Mer information om fysisk aktiviteter på recept och länkar till receptmottagare hittar du på: www.farsmaland.selinje
Astrakanen Nybro Läkarcentrum   Tunnelgatan 8   382 30 Nybro   Tel: 0481 - 696 96   www.astrakanen.se
Producerad av Marie Holtze