Astrakanen Läkarcentrum Idag är det den

linje
STARTSIDA

OM OSS
VÅR PERSONAL

ÖPPETTIDER
AVGIFTER
KONTAKTA OSS

PATIENTINFO
FaR Motionsrecept
VÅRA FILIALER
VACCINATION

Astrakanen Emmaboda Astrakanen Emmaboda

Mina v�rdkontakter
ÖPPEN VACCINATIONSMOTTAGNING

Fr.o.m. 1 september kommer vi att ha öppen mottagning för vaccinering på onsdagar jämna veckor, klockan 13.00–17.30. All vaccinering kommer att ske på den öppna vaccinationsmottagningen, d.v.s. ingen tidsbokning (med undantag för snabbvaccinering). Har du påbörjat vaccinering och fyllt i vaccinationsformuläret kan du komma hit direkt. Har du fått recept utskrivet tar du med dig vaccinet.

Önskar du vaccin mot TBE, hepatit A eller hepatit B, är frisk, icke allergisk och inte står Waran/Eliquis (lättare blodförtunnande går bra) och inte har reagerat på tidigare vacciner kan du komma direkt till vaccinationsmottagningen och fylla i vaccinationsformulär på plats.


SÄSONGSINFLUENSA

Varje år kommer nya influensavirus och därför behöver du vaccinera dig på nytt inför varje influensasäsong.
Vaccinet stimulerar kroppen till ett eget immunsvar mot influensan och det tar en till två veckor för kroppen att bygga upp ett skydd som varar i knappt ett år.


Kostnadsfri vaccination för:
Personer över 65 år
Patienter med kronisk hjärt- eller lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
Gravida efter graviditetsvecka 16
Personer med diabetes
Personer med lever- eller njursvikt
Personer med andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (t.ex. extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)

Andra som vill vaccinera sig betalar 160 kronor.

Obs! Medtag legitimation.
Du bör inte ha en pågående infektion vid vaccinationstillfället!
mor och dotter


Viktigt att vaccinera sig
Nyttan av influensavaccination är väldokumenterad och den viktigaste åtgärden för att begränsa smittspridning är årlig vaccination av riskgrupperna. Hos dem som insjuknar trots vaccinering, blir symtomen lindrigare och komplikationerna färre.

Fakta om influensa - 1177 avgifter
linje
Astrakanen Nybro Läkarcentrum   Tunnelgatan 8   382 30 Nybro   Tel: 0481 - 696 96   www.astrakanen.se
Producerad av Marie Holtze