Astrakanen Läkarcentrum Idag är det den

linje
STARTSIDA

OM OSS
VÅR PERSONAL

ÖPPETTIDER
AVGIFTER
KONTAKTA OSS

PATIENTINFO
FaR Motionsrecept
V�r filial VÅRA FILIALER
S�songsinfluensan INFLUENSA

Astrakanen Emmaboda Astrakanen Emmaboda

Mina vårdkontakter


VÅR PERSONAL

För närvarande arbetar 25 personer på hälsocentralen i Nybro, varav 7 läkare och 8 sjuksköterskor.
På Astrakanen i Emmaboda arbetar för närvarande 7 personer, varav 2 läkare, 2 sjuksköterskor och 1 undersköterska. Astrakanen har 2 filialer. I Alsterbro där ytterligare 3 distriksköterskor arbetar, samt i Vissefjärda där en undersköterska tar hand om provtagning. Läkarmottagningen sköts av Astrakanens ordinarie läkare, både i Alsterbro och i Vissefjärda.

Våra läkare
Niklas Anderberg - Verksamhetschef och specialist i allmänmedicin samt arbetsmedicin.
Gunnar Borglund - Specialist i allmänmedicin.
Viktor Perepelytsya - Specialist i allmänmedicin.
Calle Sundin - Specialist i allmänmedicin.
Jaan Novek - Specialist i allmänmedicin.
Dominika Angel - ST-läkare
Arman Ghalegolab - ST-läkare
Vigen Panosyan - ST-läkare
Pauli Mikkonen - Specialist i allmänmedicin Emmaboda
Mikael Hirschberg - ST-läkare Emmaboda
L�kare p� Astrakanen
Niklas Anderberg Verksamhetschef
L�kare p� Astrakanen
Gunnar Borglund Allmänläkare
L�kare p� Astrakanen
Viktor Perepelytsya Allmänläkare
L�kare p� Astrakanen
Carl Sundin Allmänläkare
L�kare p� Astrakanen
Dominika ST-läkare
L�kare p� Astrakanen
Arman ST-läkare
L�kare p� Astrakanen Emmaboda
Pauli Mikkonen Allmänläkare
L�kare p� Astrakanen
L�kare p� Astrakanen
L�kare p� Astrakanen

Våra Sköterskor
Anna - Livsstilssköterska och Hälsokoordinator
Lotta - Demensssköterska och mottagningssköterska
Jenny - Diabetessköterska
Sofia - Vaccinationsansvarig
Charlotte - Mottagningssköterska
Marie - Distrikt, Asma- KOL
Annsofie - Diabetessköterska
Maria - Diabetessköterska Emmaboda
Johanna - Mottagningssköterska Emmaboda
Mia - Undersköterska Emmaboda
Vesa - Mottagningssköterska
Sjuksk�terska p� Astrakanen
Anna Hälsokoordinator
Sjuksk�terska  p� Astrakanen
Lotta Demens Koffa
Sjuksköterska på Astrakanen
Jenny Diabetes
Sjuksköterska  på Astrakanen
Sofia Vaccination
Sjuksköterska på Astrakanen
Charlotte Mottagning
Sjuksköterska  på Astrakanen
Marie Distrikt, Astma - KOL
Sjuksköterska  på Astrakanen
Annsofie Diabetes
Sjuksköterska  på Astrakanen
Maria Diabetes Emmaboda
Sjuksköterska på Astrakanen
Johanna Mottagning Emmaboda
Undersköterska  på Astrakanen
Mia Undersköterska Emmaboda

Våra läkarsekreterare
Ulrika - Cosmicansvarig
Johanna - Rehabkoordinator
Marie - Medicinsk sekreterare


Övrig personal
Lotta - Enhetschef och sjuksköterska
Emilia - Receptionist vid ledigheter
Marzena och Karolina - Lokalvård
Michal - Lokalvård Emmaboda
Sekreterare på Astrakanen
Ulrika Läkarsekreterare
Sekreterare på Astrakanen
Johanna Läkarsekreterare
Sekreterare på Astrakanen
Marie Läkarsekreterare
Sjuksköterska på Astrakanen
Lotta Enhetschef

linje
Astrakanen Nybro Läkarcentrum   Tunnelgatan 8   382 30 Nybro   Tel: 0481 - 696 96   www.astrakanen.se
Producerad av Marie Holtze