VÄLKOMMEN TILL OSS

ASTRAKANEN FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

some

En komplett företagshälsovård med stor flexibilitet, kompetens och serviceinriktad vård

Astrakanen Företagshälsovård är en komplett företagshälsovård som kan leverera alla tjänster inom företagshälsovårdens uppdragsområde.

 

Vi erbjuder:

  • Hälsokontroller som skräddarsys helt enligt era önskemål
  • Lagstadgade undersökningar så som härdplast- och asbestundersökningar, höghöjdsintyg samt mast- och stolpintyg.
  • Arbetsmiljöutredningar med bland annat kartläggningar
  • Företagsläkarbehandlingar och utredningar
  • Multidisciplinära arbetsförmågeutredningar med specialistläkare, psykolog och sjukgymnast
  • Rehabilitering av sjuka medarbetare
  • Stödsamtal med KBT-inriktning

 

Vi har medarbetare inom alla nyckelpositioner så som specialistläkare inom företagshälsovård, företagssköterska, psykolog, KBT-terapeut, sjukgymnast samt arbetsmiljöingenjör.

 

Astrakanen Inside

Vi lanserar nu också ett nytt koncept som vi kallar Astrakanen Inside, vilket innebär att vi kommer ut till er för att göra alla undersökningar så som exempelvis hälsokontroller och kan då ta med EKG-apparat, spirometer, syntavla, brits, provtagningsstol samt full provtagningsutrustning inklusive centrifug och snabbanalyser.

Kontakta doktor Niklas Anderberg för offert på telefonnummer 072- 225 95 50 alternativt via mail niklas.anderberg@icloud.com

some