VÄLKOMMEN TILL OSS

ASTRAKANEN PSYKISK HÄLSA

some

Med fokus på dig och ditt välmående

Genom våra samarbetspartners på Vita Villan, Psykiatri- och psykoterapimottagning i Kalmar erbjuder vi psykologisk bedömning och behandling utifrån vetenskapligt beprövade metoder.  Här finns tillgång till psykiatriker och terapeuter med inriktning KBT, kognitiv beteendeterapi. KBT är en modern samtalsform som bygger på forskning om hur vi människor tänker, känner och handlar. För dig med en klar ångest eller orosproblematik, stress, sömnsvårigheter eller depression finns även möjlighet att genomgå IKBT, internetbaserad kognitiv beteendeterapi.

På Vita Villan kan du få hjälp med olika psykiatriska eller psykiska besvär så som ångest, nedstämdhet, kris, PTSD, sömnbesvär, trötthet, utmattningssyndrom, tvångstankar och tvångshandlingar, undvikande beteende och fobier, överdrivna rädslor, stresskänslighet, relationsproblem, personlighetsproblematik, värkproblematik samt olika kroppsliga symtom så som tinnitus, stressutlöst huvudvärk m.m.

Vid behov av samordnade insatser kan vi erbjuda ett rehabiliteringsmöte, där du som patienten får träffa läkare och rehabkoordinator på Astrakanen samt psykoterapeut på Vita Villan gemensamt.

Läs mer om verksamheten här:

Vita Villan, Psykiatri- och psykoterapimottagning

 

Övrig hjälp att tillgå

Du som är under 18 år kan söka hjälp för psykisk ohälsa på Barn- och ungdomshälsan, ungdomsmottagningen eller barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer här: Barn- och-ungdomshälsan

some

 

Kontaktuppgifter vid akutsituationer

SOS Alarm telefon: 112

Polisen telefon: 114 14

Barn –och ungdomspsykiatrisk akutavdelning

Vuxenpsykiatrisk akutavdelning

Sjukvårdsrådgivning telefon: 1177

 

Stödlinjer/forum för barn

Barnens hjälptelefon telefon: 116 111

UMO – ungdomsmottagningen på nätet

Röda korsets jourhavande kompis (Jourchatt)

Självmordsupplysningen (Chatt och forum)

 

Stödlinjer för föräldrar

BRIS vuxentelefon om barn telefon: 077-150 50 50

Föreningen Minds föräldratelefon telefon: 020-852 000