VÄLKOMMEN TILL

ASTRAKANEN PSYKISK HÄLSA

some

Med fokus på dig och ditt välmående

Genom våra samarbetspartners på Vita Villan Psykiatri och psykoterapimottagning i Kalmar erbjuder vi psykologisk bedömning och behandling utifrån vetenskapligt beprövade metoder. På Vita Villan finns tillgång till psykiatriker och terapeuter med inriktning kognitiv beteendeterapi, KBT. KBT är en modern samtalsform som bygger på forskning om hur vi människor tänker, känner och handlar.

På Vita Villan kan du få hjälp med olika psykiatriska eller psykiska besvär så som ångest, nedstämdhet, kris, PTSD, sömnbesvär, trötthet, utmattningssyndrom, tvångstankar och tvångshandlingar, undvikande beteende och fobier, överdrivna rädslor, stresskänslighet, relationsproblem, personlighetsproblematik, värkproblematik samt olika kroppsliga symtom så som tinnitus, stressutlöst huvudvärk m.m.

 

Övrig hjälp att tillgå

Du som är under 18 år kan söka hjälp för psykisk ohälsa på Barn- och ungdomshälsan, ungdomsmottagningen eller barn- och ungdomspsykiatrin.

Vid behov av samtalsstöd går det även bra att kontakta diakonissa alternativt jourhavande präst inom svenska kyrkan. Samtalet är helt religionsneutralt och tystnadsplikt råder.

some