VÄLKOMMEN TILL

ASTRAKANEN REHABSAMORDNING

some

Ibland kan man behöva hjälp att få ihop livspusslet, det är här vi kommer in i bilden

Johanna och Liselotte heter vi som arbetar som rehabkoordinatorer på Astrakanen. Vi är länken mellan dig som patient, läkare och Försäkringskassa. Vi arbetar nära din läkare och övrig personal på hälsocentralen. 

Vi medverkar i utredning och kartläggning samt i planering och samordning av de insatser du som patient behöver. Vi finns här för dig som är sjukskriven, i syfte att underlätta för dig att återgå i arbetssökande eller vara kvar i arbete. Att stöttas av en rehabkoordinator gör skillnad när du är sjuk. 

 

För dig som patient kan vi: 

  • vara ett stöd och coacha dig i bland annat kontakten med Försäkringskassa, Arbetsförmedling och arbetsgivare.
  • vid behov ha kartläggande rehabiliteringsmöten alternativt telefonsamtal med dig för att bland annat följa upp din sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan. 
  • kartlägga ditt rehabiliteringsbehov i samverkan med övriga aktörer på hälsocentralen.
  • initiera tidiga insatser med arbetsgivare alternativt Arbetsförmedling i samråd med din läkare efter samtycke från dig.
  • erbjuda det digitala stödprogrammet Sjukskrivningskollen, som del i din rehabilitering. Vi stöttar dig och följer dig genom hela programmet. Är du intresserad men ej fått förfrågan om att delta, ta kontakt med hälsocentralen på telefonnummer 0481-696 96 så bokar vi tid för ett möte.
some

Som rehabkoordinatorer tar vi inga kontakter med andra aktörer utan ditt samtycke. Avsikten är att stödja dig och att du ska känna dig trygg i vad som händer. Kontakta oss gärna och boka tid om du har frågor kring din sjukskrivning eller din rehabilitering. Besöket är kostnadsfritt och ingår som del i din rehabilitering. 

För bedömning om din sjukskrivning behöver förlängas bör du kontakta oss i god tid före. Du ringer då i första hand till våra rådgivningssköterskor för bokning av läkarbesök på telefonnummer 0481-696 96.